İnşaat İmalat İş Programı Hazırlanması

İdarelerin yükleniciden isteyeceği imalat iş programı hazırlanır. Bu İş programlarını basit çubuk diyagram olarak hazırlayabileceğimiz gibi Primavera, ms project gibi profesyonel paket programla da hazırlayabilmekteyiz.