Bayındırlık Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ve Diğer Kamu Kurumlarının Güncel Birim Fiyatları ile Keşif Hazırlanması

Doğru metrajdan sonra atılacak adım, çıkarılan imalat miktarlarının doğru birim fiyatlar ile çarpımı neticesinde keşif (yaklaşık maliyet) bedelinin oluşturulmasıdır. 2009 Yılı Birim Fiyatları (Bayındırlık Bakanlığı, MSB, TCK, DSİ vs.) ve bu kurumların birim fiyat kitabında yer almayan imalat kalemleri için yaklaşık piyasa fiyatları ile söz konusu projelerin yaklaşık maliyet hesapları oluşturulur.